Press


Bilderna får publiceras i samband med redaktionell text om aktuell bok eller författare, och i övriga fall, kontakta förlaget för godkännande av publicering: Marie Olsson, marie@hoodooforlag.se eller 070 5858109

Klicka på länkarna för att ladda ner bild.

Grafisk form för böckerna: Lena Kehr, Cloudberry Field Design
Författarfoto Nevada Barr: Donald Paxton, fotograf måste alltid anges